plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Word lid van een natuurgroep

Wil je actief aan de slag met planten of dieren? Er zijn diverse lokale en landelijke organisaties die zich daar mee bezig houden. Je kunt je daar bij aansluiten.

 

 

Wilde planten

Stichting Floristisch Onderzoek Nederland is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de bescherming van de Nederlandse wilde flora. FLORON coördineert landelijke telprojecten, geeft voorlichting en advies, voert onderzoek uit en beschermt soorten en hun leefgebieden. www.floron.nl/
 

De KNNV afdeling Amersfoort e.o. heeft een actieve plantenwerkgroep www.knnv.nl/amersfoort

 

Paddenstoelen

Nederlandse Mycologische Vereniging heeft als doel de de kennis van paddenstoelen te bevorderen.
www.mycologen.nl/

 

De KNNV afdeling Amersfoort e.o. heeft een actieve paddestoelenwerkgroep www.knnv.nl/amersfoort

 

Reptielen, amfibieën en vissen

Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland is een vrijwilligersorganisatie die het onderzoek aan en bescherming van reptielen, amfibieën en vissen ondersteunt. Vrijwilligers verzamelen verspreidings- en monitoringsgegevens en verrichten ecologisch veldonderzoek. www.ravon.nl/

 

Vogels

De vereniging SOVON Vogelonderzoek Nederland organiseert landelijke vogeltellingen en voert onderzoek uit.
www.sovon.nl/
De Vogelwacht afdeling Amersfoort is lokaal zeer actief Amersfoort (vogelwacht-utrecht.nl)

 

Kleine nachtvlinders

De Stichting Tinea heeft tot doel het bevorderen van kennis met name over aantallen en verspreiding van de in Nederland gevonden soorten Kleine vlinders. www.kleinevlinders.nl/

De KNNV afdeling Amersfoort e.o. heeft een nachtvlinderwerkgroep. www.knnv.nl/amersfoort

 

Vlinders

De Vlinderstichting is een natuurbeschermings-organisatie die zich sterk maakt voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa. www.vlinderstichting.nl/

 

Zoogdieren

De Zoogdiervereniging zet zich in voor de studie en de bescherming van alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden. De Zoogdiervereniging is zowel nationaal als internationaal actief.
www.zoogdiervereniging.nl/

Informatie over vleermuizen staat op www.vleermuis.net

De KNNV afdeling Amersfoort e.o. heeft een actieve vleermuiswerkgroep www.vlam.nl

Zoogdierwerkgroepen in de provincie Utrecht zijn onderdeel van http://www.zoogdiervereniging.nl/zout

 

Zeedieren en mollusken

Stichting Analyse Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek verzamelt data over mollusken en zeedieren.
www.anemoon.org/

 

Mossen en korstmossen

Byrologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV verzamelt verspreidingsgegevens van mossen en korstmossen. www.blwg.nl/

Binnen de KNNV afdeling Amersfoort e.o. zijn diverse mossen- en korstmosspecialisten actief www.knnv.nl/amersfoort

 

Insecten en andere ongewervelden

European Invertebrate Survey Nederland zet zich in voor een toename van de kennis over en betere bescherming van insecten en andere ongewervelden. www.eis-nederland.nl/

 

VOFF

De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) is het samenwerkingsverband van tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, de PGO’s.
www.voff.nl/