U bent hier

Weetjes over exoten

Exoten ‘Wist u datjes’:

 

De Hemelboom: Wist u dat:

… niet zo hemels is?

… dat is omdat de boom na kappen of snoeien gewoon weer uitloopt op de oude stronk of de wortels en hierdoor stoepen of gevels ontzet kunnen raken?

… op de gewone es lijkt door de lange geveerde bladeren?

… kenmerkende kleine lobjes aan de voet van de 20-50 deelblaadjes van een blad heeft zitten?

… onder ieder lobje een kliertje heeft zitten?

… de bladeren van andere bomen met geveerde bladeren zijn te onderscheiden doordat ze stinken, zeker als je ze wrijft?

… De hemelboom waarschijnlijk toch (ook) eenhuizig is, want er worden jonge, vanuit zaad opgeschoten bomen aangetroffen tot op 400 m afstand van bloeiende bomen.

… de soort zich makkelijk kan verspreiden door de wortelopslag die tot op tientallen meters van de boom kan opschieten?

… de hemelboom is ingevoerd als sierlijke park- of laanboom, maar de laatste decennia verwilderd?

… de kieming bij voorkeur plaats vindt op stenige plaatsen?

… de boom daarom geregeld te vinden is langs de stoep tegen gevels of muren?

… de hemelboom in de natuur vooral in het rivierengebied gevonden wordt, maar nu steeds vaker in middenbermen van snelwegen en langs het spoor?

… de hemelboom in bossen van Midden-Frankrijk, Zuid-Duitsland en Zwitserland soms een probleem vorm met name omdat het bladstrooisel van de boom stoffen bevat die de groei van bosplanten kan remmen?

 

Japanse duizendknoop: Wist u dat:

… de Japanse duizendknoop sinds 1840 hier is?

… Philipp Franz von Siebold vele bekende tuinplanten, zoals de hosta, hortensia  en diverse azalea’s, maar ook de Japanse duizendknoop naar Europa heeft gebracht, die vanuit de Hortus Botanicus Leiden zijn verspreid?

… men in Nederland en Engeland de Japanse duizendknoop verwelkomde omdat hier een tuincultuur heerste en Japan dezelfde breedtegraad heeft als deze landen?

… Engeland een bladvlo uit Japan heeft gehaald, die een natuurlijke vijand is van de Japanse Duizendknoop? (In de natuurlijke habitat heeft de plant zelfs bijna 300 planten en dieren die hem beconcurreren!)

… je in Engeland niet altijd een hypotheek krijgt als er een Japanse duizendknoop in de tuin staat?

… de wortels van de Japanse duizendknoop 2-3 meter diep gaan en de meeste voedingsstoffen in de bovenste 20 cm zitten? (In Engeland zijn wortels tot 7 meter diepte aangetroffen, de plant groeit door tot zij grondwater aantreft)

… in Nederland de Japanse duizendknoop allemaal vrouwtjes zijn en zich verspreiden via rhizomen (uitlopers naast de wortels) en groeipunten op de stengels?

… Philipp Franz von Siebolt waarschijnlijk een stukje Japanse duizendknoop heeft meegenomen, aangezien we hier alleen vrouwelijke planten hebben, en dat al die planten hier uit diezelfde moederplant komen?!!!

… er in Amersfoort 42.000 km² Japanse duizendknoop is, dus 7 voetbalvelden vol?

… de Japanse duizendknoop door naden en voegen van asfalt en fundering heen kan groeien?

… de Japanse duizendknoop naast de mannenzaal in Amersfoort groeit en er dus zorgen zijn voor de fundering?

… er in Amersfoort pilots zonder gif gedaan worden om de Japanse duizendknoop te bestrijden?

… de pilots graven, stoom, vrezen en kokend water zijn?

… je niet naast water de Japanse duizendknoop af moet graven, want ieder stukje plant dat in het water valt drijft naar elders en daar weer een nieuwe plant vormt?

… de rest in mei worden gemaaid in verband met verhouting en in het najaar worden geïnjecteerd met glyfosaat?

… de Japanse duizenknoop holle stengels heeft waarin de glyfosaat geïnjecteerd kan worden?

… er daarom in Amersfoort in 22 dagen 1 miljoen stengels geïnjecteerd worden?

… glyfosaat een chemische stof is, maar dat die alleen in de plant werkt en een halfwaardetijd van 20 dagen heeft?

… de pilots zonder gif ook de dieren, andere planten en de schimmels in de omgeving dood maken?

… glyfosaat in het najaar wordt ingespoten omdat de bovengrondse delen gaan afsterven en de plant het dan meetrekt in de ondergrondse wortels en rhizomen?

… u op www.amersfoort.nl/duizendknoop meer informatie kunt vinden en de gemeente graag wil dat u het meld als er een Japanse duizendknoop in uw tuin staat?!!!!!

 

Reuzenbereklauw: Wist u dat:

… de reuzenbereklauw uit de Kaukasus komt?

… de reuzenbereklauw wel 4 meter groot kan worden?

… in bloemstukken wordt gebruikt?

… de grote witte schermbloemen wel 80.000 zaden in zich kunnen hebben?

… de zaden 7 jaar kiemkracht hebben?

… de plant fototoxisch is?

… dit betekent dat er na contact bij zonlicht huidirritatie, blaarvorming of zelfs brandwonden optreden?

… dit komt doordat de stijve stengelharen plantensap op de huid afgeeft?

… de beste bestrijding van reuzenbereklauw is om de wortel in het voorjaar door te steken?

…Amersfoort hiervoor vrijwilligers zoekt: je uitleg, een spade en een gezellige terugkomdag op het middeleeuws erf krijgt en je kunt aanmelden op cnme@amersfoort.nl

 

Alsemambrosia: Wist u dat:

… zaad van alsemambrosia een onderdeel is van vogelvoer?

… de bladeren van alsemambrosia 2-3 delig geveerd zijn en hierdoor op bijvoet en boerenwormkruid lijken?

… voor het eerst in 1875 in Nederland is gezien en oorspronkelijk uit Amerika komt?

… de plant in augustus en september bloeit?

… de alsemambrosia hierdoor het hooikoortsseizoen met 2 maanden verlengd?

… de alsemambrosia een trosvormige bloeiwijze heeft met hangende hoofdjes mannelijke bloemen en de vrouwelijke bloemen eronder zitten met lange stempels?

… de bestrijding bestaat uit het uittrekken van de plant voor de bloei?

… de bloei vermeden moet worden omdat de zaden 40 jaar kiemkrachtig zijn?

… alsemambrosia niet meer in Amersfoort voorkomt?

 

Reuzenblasemien: Wist u dat:

… in de 19e eeuw uit de Himalaya en Noord-India is gehaald als tuinplant?

… de prachtige wit-lila-roze bloemen door bijen en hommels worden bezocht?

… er klierharen op de stengels zitten?

… de doosvrucht bij aanraking openspringt om de zaden te verspreiden?

… de reuzenbalsemien van een vochtige bodem houdt?

 

Wist u dat:

… er langs de Amersfoortse grachten ook niet woekerende exoten groeien?

… bezemkruiskruid niet woekert, sinds 1980 in Nederland is en oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt via schapenvachten en boten?

… het muurleeuwebekje niet woekert en uit Oostenrijk komt?

… muurfijnstraal niet woekert, uit de bergen van Mexico komt en hier sinds 1995 is?

… er ook exotische waterdieren zijn die via ballastwater en nu ook via de verbinding met de Donau hier komen?

… er 7 exotische rivierkreeften in Nederland zijn, terwijl er maar 1 inheemse is?

… er ook invasieve waterplanten zijn?

… watercrassula, waternavel en waterhyacinth invasieve waterplanten zijn?

… invasieve waterplanten wel in de GFT bak mogen omdat ze dan verdrogen, maar invasieve planten bij het restafval moeten?

 

Bronnen:

Kijk op exoten nr 20 juni 2017

Excursie invasieve exoten 21 juni 2017 in Amersfoort

correctie door Christel Tijhuis, projectmanager gemeente Amersfoort

www.floravannederland.nl