plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Wedstrijd profielwerkstukken VWO

finale pws 2022 wedstrijd profielwerkstukken 2019 1 e prijs voor werkstuk over Bioplastics Steven Broker en Boris van de Wetering 3de prijs wedstrijd profielwerkstukken 2019 Jip Scheper en jan Geert Kroijenga. wedstrijd profielwerkstukken 2019

Wie schrijft het beste profielwerkstuk over duurzaamheid van Amersfoort?

 

 

Iedere eindexamenleerling VWO wiens profielwerkstuk raakvlak heeft met energie of duurzaamheid mag meedoen. Daarvoor moeten de leerlingen een digitale kopie van het profielwerkstuk insturen voor 9 maart 2023 en een korte presentatie (maximaal 2 minuten) houden op de dag van de prijsuitreiking op woensdag 19 april 2023 tussen 16.00-18.00 uur op Stadhuis in Amersfoort. 

 

Hieronder een video die de coördinatoren pws onder de aandacht van de leerlingen kunnen brengen:

 

 

Achtergrond informatie

 

Wat is het doel van de wedstrijd?

Gezien de grote belangstelling om bewust met energie om te gaan en de sociale duurzaamheid te bevorderen, is in 2014 een lokaal initiatief gestart om een uitdaging tussen scholieren / middelbare scholen te organiseren in de gemeente Amersfoort. Het gaat hierbij niet alleen om de  bewustwording, maar ook kennismaking dan wel samenwerking van scholen met bijvoorbeeld gemeente, universiteit en bedrijfsleven. 

 

  • Wanneer het werkstuk over energie en/of duurzaamheid in de brede zin van het woord gaat, dan komt dit aanmerking voor de wedstrijd. De duurzaamheid mag zowel technisch als sociaal ingevuld worden. (klik hier voor de voorbeeldonderwerpen)

  • Een ander voorwaarde is dat het werkstuk op de dag van de wedstrijd in 2 minuten tijd mondeling wordt gepresenteerd aan een jury.

 

Naast bewustwording stellen wij leerlingen dus in de gelegenheid om in de praktijk een formele presentatie te geven. Het oefenen van deze vaardigheden is later van meerwaarde voor de leerlingen.

 

Wie organiseert de wedstrijd?

De gemeente Amersfoort in samenwerking met Rotary Club Amersfoort-Stad. De jury bestaat uit personen uit het gemeentebestuur, bedrijfsleven/onderwijs en de betreffende Rotaryclub.

Inhoudelijk kunnen de leerlingen worden ondersteund bij hun profielwerkstuk. Dit kunnen we doen door de expertise uit ons netwerk ter beschikking te stellen. De leerlingen kunnen worden gekoppeld aan collega’s van de gemeente Amersfoort of aan een van de contacten die we hebben bij Amersfoortse bedrijven.

 

Wat is de deadline?

Het onderwerp van het werkstuk uiteraard zo snel mogelijk aanleveren nadat de onderwerpen op school bekend zijn. Een kopie van het definitieve werkstuk ontvangen wij graag uiterlijk op 9 maart 2023

 

De uitreiking van de prijs vindt plaats in april 2023 tussen 16.00- 18.00 uur op stadhuis in Amersfoort. Zoals eerder vermeld dient de schrijver/schrijfster van het profielwerkstuk op de dag van de prijsuitreiking aanwezig te zijn en zijn/haar profielwerkstuk in 2 minuten te “pitchen”.

 

Wat zijn de prijzen?

Er zijn geldprijzen voor de winnende leerlingen van €150,00 per persoon en een bokaal voor de winnende groep. Alle deelnemers ontvangen een oorkonde, een heerlijke reep Tony Chocolonely en een speldje.

 

Wie is de contactpersoon?

Het onderwerp van het profielwerkstuk en de namen van de leerlingen graag per e-mail opsturen naar Magda Fafara van de gemeente Amersfoort; MA.Fafara@amersfoort.nl

Ook wanneer er inhoudelijk ondersteuning is gewenst kan dit kenbaar worden gemaakt aan Magda Fafara.

 

Poster wedstijd PWS (PDF)

 

De winnaars van de wedstrijd profielwerkstukken over duurzaamheid 2022

 

Negentien Amersfoortse scholieren uit 6 VWO presenteerde op 1 april 2022 hun profielwerkstuk over duurzaamheid. Het beste werkstuk is gemaakt door Roeline Warring, Julia Flikweert en Annerieke Boot van het Van Lodenstein College voor hun profielwerkstuk over entomofagie.
Viktor van de Panne en Diewe de Jong van ’t Hooghe Landt met een werkstuk “In the age to ECO” ontvingen de tweede prijs. De derde prijs ging naar Wisse Reumer en Quinn Meijer van het Corderius College voor hun werkstuk over algen.

 

 

 

 

 

 

 

De prijzen zijn in de raadzaal uitgereikt door Tjakko Smit, de voorzitter Rotary Club Amersfoort-Stad en Sander Holm, adviseur duurzaamheid van de gemeente Amersfoort.

 

De jury was onder de indruk van alle ideeën. De jury bestond uit Steve Keyner van Rockfield Real Estate, Sander Holm van de gemeente Amersfoort, Marieke Jonker en Tjakko Smit van de Rotary club Amersfoort-Stad.

 

Er zijn 9 werkstukken ingediend waar in totaal 19 leerlingen aan hebben meegewerkt. De leerlingen zijn afkomstig van het Corderius College, Guido, Van Lodenstein College en ’t Hooghe Landt. De winnaars hebben een geldprijs ontvangen en een bokaal voor de school. Alle overige deelnemers hebben een oorkonde ontvangen, een heerlijke reep Tony Chocolonely en een speldje.