plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Wat zijn de gevolgen van kruidenrijk beheer

 

Wat zijn de gevolgen van kruidenrijk beheer?

Kruidenrijk beheer zorgt voor meer bloemen, insecten, vlinders en bijen en meer voedsel en/of nestgelegenheid voor reptielen, amfibieën, vogels en zoogdieren. Kruidenrijk beheer zorgt daardoor ook voor bermen en oevers waar van alles te ontdekken en te beleven valt. Maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. Kruidenrijk beheer is een zaak van lange adem. De natuur heeft haar tijd nodig.

 

 

De natuur helpen

De natuur heeft tijd nodig, maar mensen kunnen de natuur wél een handje helpen. Ook u. Dit kunt u doen om het kruidenrijk zo snel mogelijk tot een zo groot mogelijk resultaat te laten leiden:
1) Hoort u iemand mopperen over maaiwerk dat niet goed is gebeurd, omdat er stukjes vergeten zijn of omdat niet al het maaisel is opgeruimd, vertel diegene waarom dat is. Het is immers geen kwestie van slordigheid of nalatigheid. Het geeft juist blijk van zorgvuldigheid!2) Houd uw hond in kruidenrijk beheerd gebied aan de lijn, zodat de beestjes die daarin leven niet schrikken. Ruim ook de poep op, dat verrijkt de bodem.
​3) Neem ook in uw eigen omgeving, maatregelen die zorgen voor meer soorten planten en dieren. Meer biodiversiteit dus!

 

 

Samen zorgen voor meer biodiversiteit

Biodiversiteit is van levensbelang. Kruidenrijk beheer is één van de dingen die de gemeente doet om de biodiversiteit in de stad veilig te stellen en te verhogen. Maar plantjes, zaden en dieren trekken zich niets aan van de scheiding tussen openbare ruimte en privégebied. Biodiversiteit is dan ook niet alleen een zaak van de gemeente. Het is ook úw zaak. En úw belang! Neem daarom ook in uw eigen tuin en leefwijze, maatregelen die de biodiversiteit verhogen. Met de volgende 4 eenvoudige tips draagt u een heel belangrijk steentje bij:

 

 

Tip 1

Laat leven!

Gebruik geen onkruid- of insectenverdelger, geen slakkengif of kunstmest. Ze doen echt meer kwaad dan goed. En er zijn goede alternatieven voor! Wilt u daarover meer informatie? Kom of mail naar Het Groene Huis. 

 

Tip 2

Wees aantrekkelijk!

Aantrekkelijk voor bijen, vlinders, egels en insecten. Richt uw tuin of balkon daarop in. Ook hier kan Het Groene Huis en de vele groene verenigingen die dat als thuishaven hebben, u mee helpen.

 

Tip 3

Zet jezelf in de bloemen!

Zorg voor meer groen in je eigen omgeving. Een tegel eruit en een plantje erin. En dan natuurlijk wel een plantje waar bijen of vlinders dol op zijn. Geen ruimte voor meer groen in uw eigen tuin aanwezig? Adopteer dan een boomspiegel en beplant die vrolijk met planten die insecten en vlinders lokken. Het Groene Huis is u graag weer van dienst.

 

Tip 4

Neem waar!

Kijk bewust naar al dat mooie groen in uw eigen omgeving. Wie de schoonheid ervan ziet, is er automatisch zuinig op. En het brengt nog ontspanning ook! Maar wilt u veel liever actief iets doen? Doe dan mee aan een van de vele tellingen die in Nederland worden georganiseerd. De vogeltelling in januari bijvoorbeeld of de bijentelling in april. Door mee te doen aan zo’n telling verzamelt u belangrijke gegevens. En is een paar keer tellen per jaar u te weinig? Doe dan mee met de floragroep van MeetjeStad!

 

terug