plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Voortgezet Onderwijs

Bij het CNME Amersfoort denken we graag mee over projecten voor het Voortgezet onderwijs. De projecten passen goed binnen vakken als aardrijkskunde of biologie maar kunnen ook vakoverstijgend zijn. We kunnen helpen met projecten die te maken hebben met aspecten van duurzaamheid zoals: afval, energie, inrichting van de ruimte en circulaire economie.

We bieden tevens informatie, advies en ondersteuning bij projecten over duurzaamheid, landschap en natuur. Daarnaast kunnen VO scholen terecht bij het CNME voor uitleen materiaal en hulp bij het vinden van een maatschappelijke stage voor de scholieren.

Geinteresseerd in ons aanbod of heb je vragen, wensen of een suggesties op het gebied van duurzaamheid, landschap, natuur en educatie?

Neem dan contact op met het CNME Amersfoort en mail naar: ma.fafara@amersfoort.nl

Uitleen van materiaal

Bij het CNME kan je materialen lenen ter ondersteuning bij veldwerkactiviteiten in de directe schoolomgeving. Bekijk hier de Materialenlijst.

Heb je iets nodig wat niet op de lijst staat? Laat ons weten! Mail naar: ma.fafara@amersfoort.nl

Veldwerk Biologie

Veldwerk is bij uitstek een onderdeel dat bij het vak biologie hoort. Met het verrichten van veldwerk kun je leerlingen de relevantie en schoonheid van het vak biologie laten ervaren. Dan beklijft informatie vaak veel beter. CNME Amersfoort helpt je graag bij veldwerk biologie.
>>Lees verder

Bedrijfsbezoek

Bedrijfsbezoek en gastlessen scoren bij leerlingen hoog als bron van nuttige informatie. Docenten zetten regelmatig bedrijfsbezoeken in om jongeren te helpen in hun oriëntatie op een bepaalde thema of hun loopbaan. Het CNME Amersfoort helpt docenten graag om in contact te komen met lokale bedrijven.
>>Lees verder

 
Wedstrijd profielwerkstukken

VWO eindexamenleerlingen kunnen meedoen met een profielwerkstuk. Als een profielwerkstuk raakvlak heeft met energie of duurzaamheid mag het meedoen. Daarvoor hoeven de leerlingen alleen een digitale kopie van het profielwerkstuk insturen. Op de dag van de prijsuitrijking zullen ze een korte presentatie (max. 2 min.) houden op het Stadshuis Amersfoort.
>>Lees verder

Zwerfafval projecten

De gemeente Amersfoort werkt aan een stad zonder zwerfafval. Scholen zijn voor de gemeente een belangrijke intermediair. Daarom zoeken we de samenwerking met o.a. docenten van het VO. Wij hebben budget en expertise beschikbaar en geven graag samen invulling aan lessen en projecten.
>>Lees verder

Klimaattafel

Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen. Hoe brengen we die informatie over? Dat kan met onze uitnodigende hands'on praktijkopstelling. Door de klimaattafel in te zetten in de klas, worden de gevolgen van extreme regenbuien op een speelse en interactieve manier duidelijk.
>>Lees verder

Voeding en beweging
Voeding en beweging

De sectie biologie van Mavo Muurhuizen, Guido en ’t Hooghe Landt hebben nu in samenwerking met GGD, JLE en CNME Amersfoort nieuwe opdrachten ontwikkeld gericht op voeding en bewegen. Het ontwikkelde lesmateriaal is vrij beschikbaar bij het CNME Amersfoort.
>>Lees verder

Eten van de boer

VO leerlingen kunnen bij de Eemstadboerderij in Vathorst les krijgen over het telen van voedsel en bijvoorbeeld ook het houden van kippen. Leerlingen kunnen een ochtend of middag meehelpen zaaien, wieden, oogsten en er zijn b.v. ook mogelijkheden om te koken. >> Lees verder

Boerenwerkklas

Leerlingen kunnen een dagje ervaring op doen in de landbouw. De activiteiten op Groot Zandbrink hebben als doel om de jeugd te laten zien waar het voedsel vandaan komt en hoe de landbouw functioneert. Zelf doen, voelen, ruiken en proeven staat voorop. >>Lees verder

Meet je stad

Leerlingen kunnen het klimaat in Amersfoort zelf onderzoeken door mee te doen aan Meet je Stad. Meet je Stad is een laagdrempelig burgerwetenschapsproject van de Coöperatieve Universiteit Amersfoort (van De WAR) en De Vertelmaatschappij, i.s.m Gemeente Amersfoort en het Waterschap Vallei en Veluwe. >>Lees verder

VO Landelijk

Bekijk hier interessante landelijke projecten, lessen en materialen voor VO:

Biomimicry
Watereducatie
Globe
Jong en Duurzaam
Online game over duurzame energie

De Snuffelfiets

Stichting GLOBE Nederland is eind 2020 samen met het RIVM gestart met een landelijke fijnstofcampagne voor middelbare scholen. Leerlingen meten de luchtkwaliteit zowel met sensoren aan het schoolgebouw als met snuffelfietsen. Lees verder>>
 

Inspiratiedag VO

In september organisereet het CNME jaarlijks een inspiratiemiddag voor docenten in het voortgezet onderwijs. Kom inspiratie opdoen tijdens onze informatiemarkt met onderwijsprojecten over natuur en duurzaamheid. De inspiratiemiddag is ook een moment voor docenten van Amersfoortse middelbare scholen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. >> Lees verder

Eco Schools

Eco-Schools is een programma voor scholen die met leerlingen werk maken van duurzaam denken en doen. Met hoofd, hart en handen zetten zij stappen om duurzaamheid een vaste plek in de school te geven. De coördinator van Amersfoort is Wietske Stoelinga. Je kunt haar bereiken door te mailen naar: stoelinga@eco-schools.nl. Download hier de brochure. 

  >>Lees verder

 

Geo Future School

Leerlingen laten nadenken over de toekomst aan de hand van vraagstukken die iedereen aangaan. Hen prikkelen hun creativiteit te gebruiken. Gericht feedback geven en ze leren dit ook zelf te doen. Dat zijn de uitgangspunten van de Geo Future School. Voorbeeldschool in de buurt is Griftland College Soest. Meer info Nick Wenneker n.wenneker@knag.nl of www.geofutureschool.nl

Voedselbosje bij je school

Het Farel College heeft een stuk openbaar groen naast hun school ingericht als een voedselbosje. Samen met de leerlingen gebruiken en onderhouden ze de tuinen tijdens biologielessen. Het Tiny Forest heeft een grote educatieve waarde. Wil je ook openbaar groen langs je school omtoveren tot een voedselbosje? Dan kan! Lees hier meer: www.hetgroenehuisamersfoort.nl/zelfbeheer-uw-straat-opfleuren-met-groen.... mail naar: cnme@amersfoort.nl 

Belevingsles op een boerderij

Waar komt ons voedsel vandaan? Hoe wordt ons voedsel gemaakt? Hoe is het leven op een boerderij? Geef antwoord op deze vragen door met de klas een bezoek te brengen aan een echte boerderij. De educatieboeren van Boerderij in de Kijker ontvangen met veel plezier schoolklassen op hun bedrijf. Meer info>>