plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Voortgezet Onderwijs

CNME Amersfoort denkt graag mee over een project binnen vakken als aardrijkskunde of biologie, of een vakoverstijgend project dat te maken heeft met aspecten van duurzaamheid: afval, energie, inrichting van de ruimte, circulaire economie, etcetera. VO scholen kunnen bij het CNME terecht voor uitleen materiaal, maatschappelijke stage, informatie, advies en ondersteuning bij projecten over duurzaamheid, landschap en natuur.

Heeft u vragen, wensen of suggesties over onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, landschap en natuur in het VO of het lenen van veldwerkmateriaal? Neemt u dan contact op met het CNME Amersfoort: ma.fafara@amersfoort.nl

Uitleen van materiaal

Welkom om materialen bij het CNME te lenen als ondersteuning bij veldwerkactiviteiten in de directe schoolomgeving. Hierbij de Materialenlijst. Heb je iets nodig wat niet op de lijst staat? Laat ons even weten: ma.fafara@amersfoort.nl

Veldwerk Biologie

Veldwerk is bij uitstek een onderdeel dat bij het vak biologie hoort. Met het verrichten van veldwerk kun je leerlingen de relevantie en schoonheid van het vak biologie laten ervaren. Dan beklijft informatie vaak veel beter. CNME Amersfoort helpt je graag bij veldwerk biologie.
>>Lees verder

Bedrijfsbezoek

Bedrijfsbezoek en gastlessen scoren bij leerlingen hoog als bron van nuttige informatie. Docenten zetten regelmatig bedrijfsbezoeken in om jongeren te helpen in hun oriëntatie op een bepaalde thema of hun loopbaan. Het CNME Amersfoort helpt docenten graag om in contact te komen met lokale bedrijven.
>>Lees verder

 
Wedstrijd profielwerkstukken

Iedere eindexamenleerling VWO wiens profielwerkstuk raakvlak heeft met energie of duurzaamheid mag meedoen. Daarvoor moeten de leerlingen een digitale kopie van het profielwerkstuk insturen en een korte presentatie (max. 2 min.) houden op de dag van de prijsuitreiking op Stadhuis in Amersfoort.
>>Lees verder

Zwerfafval projecten

De gemeente Amersfoort werkt aan een stad zonder (zwerf)afval. Scholen zijn voor de gemeente een belangrijke intermediair. Daarom zoeken we de samenwerking met o.a. docenten van het VO. Wij hebben budget en expertise beschikbaar en geven graag samen met u invulling aan lessen en projecten.
>>Lees verder

Klimaattafel

Het klimaat verandert en grote regenbuien kunnen voor wateroverlast zorgen. Hoe brengen we die informatie over? Dat kan met onze uitnodigende hands'on praktijkopstelling. Door de klimaattafel in te zetten in de klas, worden de gevolgen van extreme regenbuien op een speelse en interactieve manier duidelijk.
>>Lees verder

Voeding en beweging
Voeding en beweging

De sectie biologie van Mavo Muurhuizen, Guido, ’t Hooghe Landt hebben nu in samenwerking met GGD, JLE en CNME Amersfoort nieuwe opdrachten ontwikkeld gericht op voeding en bewegen. Het ontwikkelde lesmateriaal is vrij beschikbaar bij het CNME Amersfoort.
>>Lees verder

Eten van de boer

Leerlingen VO kunnen bij de Eemstadboerderij in Vathorst les krijgen over het telen van voedsel en bijvoorbeeld ook het houden van kippen. Leerlingen kunnen een ochtend of middag meehelpen zaaien, wieden, oogsten en er zijn b.v. ook mogelijkheden om te koken. >> Lees verder

Boerenwerkklas

De activiteiten op Groot Zandbrink hebben als doel om de jeugd te laten zien waar het voedsel vandaan komt en hoe de landbouw functioneert. Zelf doen, voelen, ruiken en proeven staat voorop. >>Lees verder

Meet je stad

Meet je Stad is een laagdrempelig burgerwetenschapsproject van de Coöperatieve Universiteit Amersfoort (van De WAR) en De Vertelmaatschappij, i.s.m Gemeente Amersfoort en het Waterschap Vallei en Veluwe. Inwoners van Amersfoort onderzoeken hierbij zelf het klimaat in Amersfoort. >>Lees verder

VO Landelijk

Bekijk hier interessante landelijke projecten, lessen en materialen voor VO:
Biomimicry
Watereducatie
Globe
Jong en Duurzaam
Online game over duurzame energie

De Snuffelfiets

Stichting GLOBE Nederland is eind 2020 samen met het RIVM gestart met een landelijke fijnstofcampagne voor middelbare scholen. Leerlingen meten de luchtkwaliteit zowel met sensoren aan het schoolgebouw als met snuffelfietsen. Lees verder>>
 

Inspiratiedag VO

Jaarlijks in september organisereet het CNME inspiratiemiddag voor docenten in het voortgezet onderwijs in Amersfoort. Kom inspiratie opdoen tijdens onze informatiemarkt met onderwijsprojecten over natuur en duurzaamheid. De inspiratiemiddag is ook een moment voor docenten van Amersfoortse middelbare scholen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. >> Lees verder

Eco Schools

Eco-Schools is een programma voor scholen die met leerlingen werk maken van duurzaam denken en doen. Met hoofd, hart en handen zetten zij stappen om duurzaamheid een vaste plek in de school te geven. Coördinator voor Amersforot is Wietske Stoelinga 30 635 89 06 | stoelinga@eco-schools.nl. Download hier de brochure.  >>Lees verder

 

Geo Future School

Leerlingen laten nadenken over de toekomst aan de hand van vraagstukken die iedereen aangaan. Hen prikkelen hun creativiteit te gebruiken. Gericht feedback geven en ze leren dit ook zelf te doen. Dat zijn de uitgangspunten van de Geo Future School. Voorbeeldschool in de buurt is Griftland College Soest. Meer info Nick Wenneker n.wenneker@knag.nl of www.geofutureschool.nl

Voedselbosje bij je school

Farel College heeft een stuk openbaar groen naast hun school ingericht als een voedselbosje. Samen met de leerlingen gebruiken en onderhouden ze de tuinen tijdens biologielessen. Tiny Forest heeft grote educatieve waarde. Wil je ook openbaar groen langs je school omtoveren tot een voedselbosje? Dan kan. Meer info: cnme@amersfoort.nl en www.hetgroenehuisamersfoort.nl/zelfbeheer-uw-straat-opfleuren-met-groen