U bent hier

Slechtvalken Vathorst

In de wijk Vathorst (Amersfoort Noord) is in het voorjaar 2018 een stel slechtvalken gesignaleerd. Geconstateerd is dat ze er een territorium hebben op een aantal (zeer) hoge gebouwen vlakbij het station Vathorst. Deze locatie ligt hemelsbreed op ruim 5 km van de OLV-toren, dus ver genoeg weg om geen ruzie met de valken daar te krijgen.

de vier woontorens - "de Foortse Torens" - uit een andere hoek (met het aantal verdiepingen) 

De slechtvalken worden vooral gezien op de twee hoge woontorens aan de oostkant (langs het brede water richting Laak). Deze gebouwen heten Caisson (het dichtst bij het station Vathorst) en Bascule. Die woontorens zijn circa 50m hoog (16 à 17 verdiepingen). Dat is net zo hoog als de tweede omloop van de OLV-toren - daar waar de nestkast staat. 

Vanaf eind maart zijn de slechtvalken vrijwel dagelijks op de woontorens te vinden, en er zijn paringen en prooi overdrachten gezien - wat duidt op voorbereidingen voor broedactiviteiten.

Helaas zijn er niet veel geschikte plekjes op de gebouwen om een "nest" te maken, want er zijn vrijwel geen horizontale stukjes : de daken zijn allemaal onder een helling. Ook is het hier erg lastig om een door mensen gemaakte nestkast te plaatsen. Voorlopig is besloten de slechtvalken alleen vanaf straat niveau te volgen en te zien hoe ze het dit jaar gaan redden. 

 

           

op gebouw Bascule                    op gebouw Bascule of Caisson    op gebouw Caisson

 

Vanaf half april wordt er telkens maar eentje tegelijk gezien - dat kan betekenen dat er gebroed wordt. Maar alleen als er toevallig iemand de wissel van broedvogel zou zien zou daar zekerheid over bestaan. Als mogelijke nestplek wordt voorlopig gedacht aan de zuidoosthoek van gebouw Caisson (bij O op de derde foto).

 

Begin mei wordt er nog regelmatig een slechtvalk gezien of gehoord - het blijft dus afwachten.

Tweede week mei : er worden af en toe twee valken gehoord en gezien, ook op de andere gebouwen - dus onduidelijk óf er gebroed wordt, en zo ja, onduidelijk waar.

Op 9 mei wordt de situatie duidelijk : die dag worden de beide valken vlakbij elkaar in ruste op de westgevel van gebouw Bascule gezien (zie foto) : er wordt dus door hen NIET gebroed.

Het blijft natuurlijk wel een interessante belevenis om een tweede stel slechtvalken in Amersfoort te hebben.

 

 

Hoewel er dus niet gebroed wordt, wordt wel de hele zomer en herfst (tot in december) af en toe een slechtvalk waargenomen op de gebouwen.
 


2019

Ook in januari wordt af en toe een slechtvalk op de gebouwen gezien.

Op 14 februari 2019 (Valentijnsdag !) zitten er twee slechtvalken op gebouw Bascule.  Het territorium wordt dus bezet gehouden. We zijn benieuwd wat er hier dit jaar gaat gebeuren.

In maart worden de valken vrijwel dagelijks samen op de gebouwen gezien, met zelfs paringen - maar nog geen meldingen van een broedpoging. De gebouwen zijn ook niet echt valkvriendelijk.

Eind maart lijkt het er even op dat er ergens gebroed wordt - er wordt vaak nog maar één valk gezien, maar soms toch ook nog weer twee. Het blijft onduidelijk. 

Begin april worden regelmatig twee slechtvalken tegelijk gezien : dus waarschijnlijk ook dit jaar (nog) geen broedpoging. 

Ook de rest van het jaar worden wel regelmatig één of twee valken op de hoge daken gezien - maar er is niet gebroed.

 


2020

In januari en begin februari worden af en toe slechtvalken op de hoge gebouwen gezien. Het is afwachten wat ze dit jaar gaan doen.

 

 


Voor meldingen van slechtvalken in Vathorst van de laatste 12 maanden op Waarneming.nl, zie :  waarneming . 


► Mocht U in Vathorst wonen, en vindt U het leuk om deze slechtvalken regelmatig te volgen en uw waarnemingen door te geven, neem dan contact op met : vogelnet@amersfoort.nl


 

Lees ook:

>>>  tijdlijn met verslagen

>>>  achtergrondinformatie slechtvalk
>>>  locaties slechtvalken in Amersfoort

>>>  terug naar Homepage slechtvalk