U bent hier

Plan van aanpak Groenvisie gemeente Amersfoort

Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad van Amersfoort de Groenvisie vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad een aantal principes benoemd die zij belangrijk vindt bij de uitwerking van de Groenvisie. Deze principes zijn vertaald in 5 projecten die de gemeente de komende jaren wil realiseren samen met inwoners en organisaties uit de stad. Daarnaast wil de gemeente bewoners stimuleren om met eigen initiatieven aan de slag te gaan, al dan niet met begeleiding en ondersteuning van de gemeente.

 

Plan van aanpak

De vijf projecten die de gemeente, in samenwerking met inwoners en organisaties uit de stad, als eerste op wil pakken zijn:

1. Zelfbeheer
Beoogd resultaat: Dit project betreft het (verder) ontwikkelen van praktische middelen en instrumenten, de spelregels, om
zelfbeheer meer onder de aandacht te brengen en initiatieven uit de stad te stimuleren en te ondersteunen.

2. Opstellen bomenleidraad
Beoogd resultaat: De bomenleidraad vormt het toetsingskader met een betere verankering voor de handhaving van regels, herplantplicht en saldoregeling.

3. Opstellen groenstructuurkaart
Beoogd resultaat: De groenstructuurkaart is een stadsbrede kaart waarop het buurt- wijk- en hoofdgroen in Amersfoort is vastgelegd.

4. Herijken van het beleid voor groencompensatiebeleid
Beoogd resultaat: De gemeente gaat uitgangspunten en nieuw beleid formuleren en handhaven voor (groen)compensatie bij ruimtelijke ontwikkeling, mede op basis van de uitgangspunten genoemd in de Groenvisie.

5. Het Groene Huis
Beoogd resultaat: Het uitbreiden van ontmoetingen en activiteiten rond natuur en duurzaamheid.

 

Stand van zaken

De gemeente is begonnen met de diverse uitwerkingen. Momenteel is de stand van zaken:

 

  1. Zelfbeheer: er is een inventarisatie en evaluatie van de huidige zelfbeheercontracten. In 2019 krijgt de raad een voorstel voor de spelregels van zelfbeheer.
  2. Opstellen bomenleidraad: De bomenleidraad is vastgesteld.
    Inmiddels is gestart met het herplanten van 4000 stadsbomen op die plekken waar afgelopen jaren oude en zieke bomen zijn geplant.
  3. Opstellen groenstructuurkaart: Inmiddels zijn drie "traditionele" concept-kaarten digitaal beschikbaar: één met al het groen, één met het bestaande beleid en monumenten en één met ambities. Uiteindelijk moeten die in één interactieve kaart worden samengevoegd. De volgende stap is het definitief maken van de kaarten en het toevoegen van waarden en prioriteiten.
  4. Herijken van het beleid voor groencompensatiebeleid: start 2018
  5. Het Groene Huis: de eerste ontmoetingen zijn al georganiseerd. Kijk in de agenda op deze site voor wat er op de planning staat!

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

Tijdens de werkconferenties, via de Groene Pagina in deStad Amersfoort en via deze website kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.