plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Opgaven

*dit is een test *

Met de huidige prognose neemt het inwoneraantal van de stad toe naar circa 180.000 inwoners in 2040. Dat is 1000 woningen per jaar. Dat geeft druk op de bestaande openbare ruimte. De opgave is dat Amersfoort een aantrekkelijke en groene stad blijft waar het goed wonen en werken is. Een aantal van de hieronder toegelichte thema's zijn terug te vinden in het coalitieakkoord 2018 – 2022 van Amersfoort. In de thema's vind je goede voorbeelden:

  • Duurzaam Amersfoort Circulair 
  • Beheerbewust Amersfoort
  • Klimaatbestendig Amersfoort
  • Groener Amersfoort
  • Toegankelijk Amersfoort Inclusief,
  • Ondergronds Amersfoort
  • Mobiel amersfoort bereikbaarheid 
  • Cultuurhistorisch Amersfoort
  • Bewegend en ontmoetend Amersfoort (gezond en leefbaar)
  • Digitaal Amersfoort

 

De Omgevingswijzer

Om de integrale samenhang tussen ruimtelijke, sociale, ecologische en economische thema's in kaart te brengen is de Omgevingswijzer  ontwikkeld. Hiermee kan in een vroeg stadium van het project op systematische wijze de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk gemaakt worden. Deze thema's zijn weergegeven in de vorm van een web. En elk partje daarvan is onderverdeeld in drie segmenten. Dat is bedoeld voor drie ambitieniveaus die gehanteerd worden bij de inrichting van de openbare ruimte. Vanuit de basis van het web gaat het om de niveaus: basis, hoog, zeer hoog.

Voor de inrichting refereert het basisniveau aan de (basis)kwaliteit die in het Standaard Programma van Eisen voor inrichtingswerken in de Openbare Ruimte (SPVE link) is gedefinieerd. Deze geldt voor alle in Amersfoort nieuw te ontwikkelen gebieden en voor alle gebieden binnen de bestaande stad die worden heringericht. Door de historische groei van de stad zal de openbare ruimte niet op alle locaties voldoen aan het SPVE, toch wordt deze wel als uitgangspunt genomen. Als minimum ambitie hanteren we het basisniveau voor de openbare ruimte in de bestaande stad. Hieronder verstaan we dat het ontwerp en de inrichting aan de (minimaal) gestelde eisen van veiligheid en technische staat voldoen. De technische staat heeft betrekking op ‘heel en schadevrij’ en bij groen op ‘vitaliteit’.

Het gebruik van de Omgevingswijzer is zinvol op gemeentelijk niveau wanneer er verschillende (ruimtelijke) varianten liggen die qua impact op de omgeving sterk van elkaar verschillen. Met behulp van deze wijzer kunnen verschillen inzichtelijk gemaakt worden en kan een duurzaamheidsperspectief gekozen worden voor de meest passende of duurzame variant. De Omgevingswijzer kan zowel met het projectteam als met de stakeholders worden ingevuld. Het voordeel van het invullen met stakeholders is dat degene die de impact ondervinden inzichtelijk hebben welke belangen er spelen en welke afwegingen er gemaakt moeten worden.

 

Participatie (link naar participatiegids)

Een belangrijke waarde bij het formuleren van de opgaven en het uiteindelijk vormgeven van de openbare ruimte is participatie. Daarbij gaat het om de juiste betrokkenheid tussen collega’s op het stadhuis als ook om adequaat informeren en betrekken van stakeholders daarbuiten zoals bewoners, ondernemers of verenigingen. Het ervaren van kwaliteit is niet alleen het resultaat van kenmerken die aan de omgeving kunnen worden toegekend, maar gebruikers moeten deze ook erkennen en herkennen. Dat doen ze als ze de afwegingen tijdens het proces snappen zoals bijvoorbeeld de afweging tussen het handhaven van oude bomen in relatie tot bijvoorbeeld meer ruimte in de boomspiegel en het verplaatsen van de parkeermogelijkheden eronder. Tijdens een participatieproces liggen enkele randvoorwaarden of uitgangspunten soms al vast. Zo kiezen we in de KOR voor gestandaardiseerd maatwerk, waarbij de materiaalkeuzes al bepaald zijn. Participatie heeft meerwaarde door informatie en behoeften uit de buurt op te halen, met elkaar uit te wisselen en samen te vertalen naar een hogere kwaliteit van de openbare ruimte of bijvoorbeeld het verbijzonderen van enkele (speel)plekken.  

 

terug >>