plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Ontwerp

*dit is een test*

@kijken hoe we de profielen hier inkunnen doen

 

De kwaliteit van de openbare ruimte, gaat over de relatie tussen functie, gebruik, inrichting en beheer.  Bij het formuleren van de opgaven en het bekijken of een ontwerp technisch aan alle eisen voldoet, is het van belang om ook meteen na te denken over het uiterlijk ervan. Past het materiaal bij de uitstraling van de wijk, de straat? Hiermee kunnen de ambitieniveaus (uit het web van de Omgevingswijzer) verhoogd worden.

Gestandaardiseerd maatwerk

Momenteel is Amersfoort een staalkaart van vele en diverse materialen. Alles lijkt op elkaar en hiërarchie tussen hoofdstructuren en bijzaken in de openbare ruimte ontbreekt.

We kiezen voor gestandaardiseerd maatwerk voor de wegen en straten.

  • Het wegprofiel moet een voldoende en veilige doorstroming verzorgen voor fietsers en gemotoriseerd wegverkeer. De rijloper moet dus van voldoende breedte zijn. Alle rijlopers worden uitgevoerd in rode, gebakken klinkers. De rijloper ligt enigszins bol zodat deze afwatert naar de zijkanten van de weg.
  • Langs de rijloper kan geparkeerd worden in een haakse of zijopstelling met subtiele vakaanduidingen. Deze parkeerstroken worden uitgevoerd in een halfdoorlatende verharding zodat regenwater (vanaf de rijloper) voldoende in de bodem kan infiltreren zoals op bijvoorbeeld de hogere delen van Amersfoort. Lukt het niet om water in de bodem te infiltreren dan wordt het tijdelijk opgevangen in (aan te leggen) waterpartijen of wadi’s. Via goten op straatniveau wordt het water naar deze locaties vervoerd.
  • Om de 3 langsparkeerplaatsen worden in deze parkeerstroken bomen geplant. De boomspiegel hiervan is 2 bij 2 meter en moet voldoende afmeting hebben om de boom te laten groeien. De geplante bomen zijn soortdivers wat inhoudt dat 60% van de bomen eenzelfde soort is en 40% daarvan afwijkt en kan bestaan uit verschillende soorten. Goed voor de biodiversiteit en voldoende van hetzelfde soort om de straat een bepaald en herkenbaar karakter mee te geven.
  • Het profiel heeft een asymmetrisch profiel: aan één zijde van de weg ligt een voetpad van 1,80 meter zonder obstakels en aan de andere zijde een stoep van 90 centimeter of een strook van 30 centimeter breed om uit de geparkeerde auto te kunnen stappen. De stoepen worden uitgevoerd met klinkers (?? alweer). De brede stoep wordt ook benut als strip waaronder kabels en leidingen weggewerkt kunnen worden. Daarlangs een strip voor blinden en een minimum aan aanduidingen op de stoep.

 

terug >>