plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

KIEM regeling

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland.

Een initiatief van Elise Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds en Cultuurfonds Utrecht

 

Steeds meer mensen genieten van natuur in de provincie Utrecht en steeds vaker nemen zij zelf initiatief voor meer groen in hun eigen omgeving. Moestuinen worden aangelegd en beheerd, wandelpaden en fietsroutes gemaakt, nieuwe natuur ingericht en dieren geholpen met nestkasten en voedzame planten.

Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Cultuurfonds Utrecht houden van groen en willen natuurinitiatieven stimuleren en ondersteunen. Daarom start per 1 november 2018 de natuurregeling Kiem, waardoor voor dergelijke projecten met één aanvraag bij alle drie de fondsen een bijdrage aangevraagd kan worden. 

 

Voor wie?

Doel van deze regeling is vrijwilligersinitiatieven voor natuur in de provincie Utrecht te ondersteunen. Zo wordt de provincie groener, de natuur diverser en helpen we inwoners die zich vrijwillig willen inzetten voor natuur in hun omgeving.

U kunt aanvragen voor alle projecten binnen het werkterrein Natuur. Denk aan bijvoorbeeld:

 • bijenkasten,
 • tiny forests,
 • inrichten van pluktuinen of insectenweiden of
 • educatieve projecten op het gebied van natuur.

 

Uw aanvraag moet aan de volgende criteria voldoen:

 • Alleen stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Voldoet uw project aan de criteria, maar vertegenwoordigt u geen stichting of vereniging, dan kunt u een andere stichting/vereniging vragen om als penvoerder voor uw project op te treden;  
 • Vrijwilligers moeten betrokken zijn bij (de uitvoering van) uw project;
 • Uw project moet in de openbare ruimte in de provincie Utrecht plaatsvinden, ofwel de natuur moet toegankelijk zijn voor derden;
 • Het project mag niet van start zijn gegaan vóór het besluit over uw aanvraag is genomen en moet binnen twee jaar zijn afgerond;
 • De totale kosten van het project zijn minimaal € 1.000,- en maximaal € 5.000. U kunt het volledige bedrag aanvragen als bijdrage.
 • In de projectkosten mogen begeleidingsuren door een derde partij (bijvoorbeeld LEU of IVN) zijn opgenomen, maar deze mogen niet meer dan 30% van de totale kosten bedragen.
 

Hoe lang duurt een aanvraag?

Aanvragen voor de natuurregeling kunnen doorlopend worden ingediend en worden in maximaal twee maanden behandeld. 

Eens in de twee maanden besluiten de drie fondsen over de aanvragen. Een toezegging is maximaal 24 maanden geldig.

 

Hoe is de betaling geregeld?

Betaling van de toezegging geschiedt achteraf, na het indienen van een verantwoording. Het aanvragen van een voorschot van maximaal 50% van wat door ons is toegezegd, is mogelijk.

Cofinanciering (overheden, crowdfunding of eigen inkomsten) is een pré, maar niet verplicht.

 

Wat krijgt geen ondersteuning?

Voor de volgende zaken kan géén ondersteuning worden aangevraagd:

 • projecten met een politiek of religieus doel;
 • fondsenwervende activiteiten;
 • prijzen/prijsuitreikingen.
 

Hoe werkt het?

De aanvraag wordt ingediend via de digitale aanvraagomgeving van het K.F. Hein Fonds.

Een complete aanvraag bevat in elk geval de volgende bijlagen:

 • een omschrijving van wat u wilt gaan doen (projectplan),
 • een begroting
 • een dekkingsplan
 • de statuten van de aanvragende organisatie
 • een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel en
 • een recent overzicht van inkomsten en uitgaven met balans

 

Vanuit de natuurregeling Kiem wordt maximaal éénmaal per kalenderjaar een bijdrage aan een organisatie toegekend. 

Een volgende aanvraag binnen een kalenderjaar wordt automatisch afgewezen. Deze afwijzing is definitief. Een afgewezen aanvraag kan niet het volgende kalenderjaar opnieuw worden ingediend.

 

Meer informatie: https://www.cultuurfonds.nl/kiem-regeling#content_block_640