U bent hier

Inspiratiedag VO

veldwerk CNME Amersfoort Corderius Schoon Expositie CNME Speurtocht circulaire inrichting speurtocht circulaire inrichting mooi landoed schothorst  bloemen opdracht excursie met vogelaar middeleeuwse les project Mooi Hoogland West project Natuur in Het Groene Huis

Donderdag 7 november van 15.45 tot 18.00 uur organiseert het CNME een inspiratiemiddag voor docenten in het voortgezet onderwijs in Amersfoort.

 

Alle docenten werkzaam in de sectie science, biologie, aardrijkskunde of mentoren zijn van harte welkom om een inspiratie op te doen wat er allemaal mogelijk is voor hun leerlingen op het gebied van natuurbeleving, duurzaamheid en techniek. Dit jaar zijn er drie sessies: Duurzaam & Circulair, Groen &Gezond en Veldwerk BiologieInspiratiemiddag is een moment waarop docenten van Amersfoortse middelbare scholen elkaar ontmoeten en ervaringen kunnen delen.

Er wordt gezorgd voor lekkere hapjes & drankjes.

 

 

Programma:

15.45 uur Inloop met koffie en thee
16.15 uur Welkom
16.25 uur Deelsessies naar keuze: Duurzaam & Circulair, Groen & Gezond en Veldwerk biologie.
17.30 uur Informeel napraten met een hapje en een drankje

 

 

Sessies:

1.Duurzaam & Circulair Interessant voor docenten die projecten over duurzaamheid willen organiseren. Bijvoorbeeld door met ons samen te werken aan een duurzaam project. We beschikken over materiaal van de tentoonstelling ‘Sanne gaat circulair’ van zomer 2019  dat makkelijk ingezet kan worden bij VO projecten. Hierbij gaat het om zaken als een circulaire economie, consuminderen door delen of lenen (spullen, vervoer), voedselverspilling tegen gaan, leven zonder afval, geen single use plastics etc.
Je kunt de school ook aanmelden voor een gratis project van Technotrend: Young Innovators Programma en/of  Energy Challenges. Neem voor meer informatie contact met mij op of klik op deze link https://stichtingtechnotrend.nl/

 

2.Groen &Gezond (presentatie nieuw ontwikkelde opdrachten (door docenten VO uit Amersfoortse scholen, Jong Leren Eten en het CNME) over eetbare wilde planten, voeding en beweging.

 

3.Veldwerk Biologie (interessant voor docenten biologie die nog geen veldwerk bij ons doen en dat zouden willen)

 

Inschrijven via de mail: ma.fafara@amersfoort.nl

 

Digitale uitnodiging 

 

 

Inspiratiedag 2018

Lezing en workshops ‘Slimme ontwerpen uit de natuur, ofwel BIOMIMICRY!’

Leren over slimme oplossingen uit de natuur, dat is in een notendop waar Biomimicry om gaat. Plakband gebaseerd op gekkopootjes, een treinontwerp naar voorbeeld van de snavel van een ijsvogel. Het gaat om het toepassen van de principes die de natuur hanteert bij het ontwerpen van producten, processen en systemen. Biomimicry is een mooie manier om biologie en natuuronderwijs te verbinden aan techniek.

De workshop wordt gegeven door Saskia van den Muijsenberg en Bowine Wijffels van Biomimicry Nederland. BiomimicryNL is de expert in Nederland en helpt bedrijven en overheden biomimicry toe te passen op product-, proces- en systeemniveau. Saskia woont in Amerfoort en Bowine heeft een achtergrond in VO onderwijs. Samen hebben ze een aantal interessante en praktische materialen ontwikkeld voor het onderwijs. Meer info en programma.

 

Inspiratiedag 2017

Op 21 september heeft het CNME Amersfoort een inspiratie middag voor docenten van VO scholen gehouden bij Het Groene Huis. We kijken terug naar een gezellige en informele dag, een moment om elkaar te ontmoeten en inspireren maar ook de wensen uit te spreken wat betreft Natuur en Milieu Educatie. Er waren docenten van 7 scholen aanwezig, namelijk: Amersfoortse Berg,  Guido de Bres, Lodenstein, t’Atrium, ’t Hooghe Landt,  Trivium  en Wellant. Bekijk de beelden.

Naast de docenten waren er 8 standhouders aanwezig:

 

Klimaattafel

Waterschap Vallei en Veluwe presenteert de ‘klimaattafel wateroverlast’. Het regent steeds vaker en harder. Hierdoor krijgen we regelmatig te maken met wateroverlast. Door de klimaattafel in te zetten in uw klas worden de gevolgen van extreme regenbuien op een speelse en interactieve manier duidelijk. Tegelijk leren de leerlingen ook welke maatregelen kunnen helpen om deze wateroverlast te voorkomen. Op de inspiratiedag konden docenten de klimaattafel bekijken en kosteloos reserveren voor eigen school.
Kijk voor meer informatie en een filmpje op: https://www.vallei-veluwe.nl/lerenoverwater/docenten/docenten/klimaattafel/
 

Zwerfafvalproject

Zwerft er afval rondom en in uw school? Wilt u hier wat aan doen? Dat kan!
Samen met het CNME bieden wij kosteloos een pakket aan om het zwerfafval aan te pakken. Dit doen we via twee routes. We analyseren hoe uw organisatie omgaat met het afval binnen en rondom de school. Wij stellen u vervolgens een aantal maatregelen voor die u kunt nemen om het probleem aan te pakken. De andere route is een op maat gemaakte workshop voor uw leerlingen waarin de kinderen spelenderwijs ontdekken welke problemen er spelen rondom zwerfafval. Zij gaan samen op zoek naar antwoorden op vragen als: wie veroorzaken zwerfafval en wie hebben er last van? De kinderen ervaren het probleem, bedenken zelf oplossingen en maken hiervan een prototype. Na afloop van de workshop zijn de kinderen zich meer bewust van het probleem en voelen zich meer betrokken om het aan te pakken. Wij hebben afgelopen jaar op vijf middelbare scholen in Amersfoort met succes de workshops gegeven.

 

Jong Leren Eten

Kinderen en jongeren alles leren over eten? Over de herkomst en smaak van voedsel en hen bewustmaken van gezonde, duurzame én lekkere keuzes, en te leren om die keuzes te maken. Daarin ondersteunt het programma ‘Jong Leren Eten’ het onderwijs.
Jong leren Eten helpt scholen een samenhangend totaalpakket aan te reiken waarbinnen gezonde schoolkantines, smaak- en kooklessen, boerderijeducatie, excursies en lespakketten elkaar versterken. Het liefst zien wij dat aandacht voor voeding en voedsel wordt geborgd binnen het schoolbeleid. De Gezonde School aanpak helpt hierbij. Voor meer informatie hierover: www.gezondeschool.nl.
Wilt u als school aan de slag met het thema voeding & voedsel? Kom op de inspiratiedag VO of kijk op gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl, www.jonglereneten.nl en www.groengelinkt.nl.

 

Meet je stad

Karen Wins en Diana Wildschut van de WAR laten van alles zien over projecten van Meet je stad. Vorig schooljaar hebben twee middelbare scholen meegedaan met dit project. Leerlingen van 't Hooghe Landt hebben aanpassingen bedacht voor de meetkastjes, en leerlingen van de Amersfoortse Berg hebben meetkastjes gesoldeerd, en hiermee door middel van een city-slam per fiets meetgegevens opgehaald voor hun eigen meet-en interpreteer-opdrachten.
Scholen van het Voortgezet Onderwijs kunnen op maat deelnemen aan dit vakoverstijgende project. U kunt daarbij denken aan een basiscursus wetenschap en/of technische meetkastjes zelf solderen/bouwen, meetapparatuur(aanpassingen) bedenken, stadstemperatuur opnemen door een city-slam per fiets, flora waarnemingen doen in de stad, interviews afnemen, de (open source) data van Meet je Stad zelf gebruiken voor eigen onderzoek, profielwerkstuk, enzovoort.  >>lees meer

 

Veldwerk

CNME Amersfoort heeft in samenwerking met biologiedocenten van Amersfoortse middelbare scholen een veldwerk programma ontworpen.  Langs een vooraf gestippelde wandel of fietsroute doen leerlingen opdrachten in kleine groepjes met begeleiders. De bedoeling van deze opdrachten is dat de leerlingen even stilstaan bij de natuur en het landschap om hen heen. Wat leeft er eigenlijk in een boom of sloot, waarom leeft het daar? Hoe is het om in deze omgeving te zijn? De opdrachten zijn in 3 delen verdeeld: ervaren, doen en denken. Op dit moment hebben we een aantal kant-en-klare opdrachten. Daarvan kunnen docenten eigen opdrachtenboekje samenstellen en nodige materialen van het CNME lenen.

Wedstrijd Duurzame Profielwerkstukken

Bert Meulenkamp en Janko Pietryga vertellen over de regels van de wedstrijd duurzame profielwerkstukken . Ieder jaar maken honderden Amersfoortse HAVO- en VWO-scholieren in hun laatste schooljaar een profielwerkstuk. Iedere eindexamenleerling HAVO of VWO wiens profielwerkstuk een raakvlak heeft met duurzaamheid mag zijn/haar werkstuk insturen. Duurzaamheid is natuurlijk een brede definitie, dus naast technische innovatie komen ook naar sociale en economische onderwerpen (people, profit & planet) in aanmerking. Uit alle inzendingen kiest een deskundige jury het meest duurzame profielwerkstukken; een van de VWO niveau en een van de HAVO niveau.
De wedstrijd wordt georganiseerd door de Rotary Club Amersfoort-Stad en het CNME Amersfoort met als doel leerlingen uit te dagen om zich in duurzaamheid te verdiepen. Wie schrijft dit schooljaar het beste profielwerkstuk over energie en duurzaamheid van Amersfoort?

 

Boerenwerkklassen

Bij schoolklassen die op Groot Zandbrink komen, draait het om beleving. Dit is het kernbegrip waar de locatie de meerwaarde aan ontleent. De boerderij en het landschap hebben een boeiend verleden waar veel over te vertellen is. Het blijft niet bij een verhaal, op Groot Zandbrink kun je ook zien en doen. Zelf aardappel poten, grasland hooien, koeien melken of de kalfjes voeren, op Groot Zandbrink en bij de boeren in de omgeving kan het. De beleving die een schoolklas op Groot Zandbrink opdoet, zal de kinderen nog lang bijblijven. Hans Veurink vertelt over de mogelijkheden voor uw leerlingen.

 

 

De inspiratiemiddag werd gehouden in Het Groene Huis.