U bent hier

Het Groene Huis 1 jaar

1 jaar Het Groene Huis in vogelvlucht

 

Op 24 april 2016 opende burgemeester Bolsius Het Groene Huis! Het gebouw was toen al een aantal maanden in gebruik. Wij kijken terug op ruim een jaar, vanaf 1 januari 2016 tot 24 april 2017, vol inspirerende activiteiten en bijzondere ontmoetingen. De teller staat, los van de activiteiten vanuit het CNME op meer dan 300 bijeenkomsten en activiteiten. Samen voor een Groen Gezond en Duurzaam Amersfoort!

 

 

De openingsweek van het begin...

Van 20 - 24 april vierden we de opening van Het Groene Huis. Het programma liet zien waar Het Groene Huis voor staat: Natuur- en MilieuEducatie voor onderwijs en kinderopvang, een mini-symposium Natuur en Gezondheid, de afsluiting van het programma Amersfoort Groene Stad, de 1000-soortendag.

 

 

 

... tot het eind

We sloten af met de Grote Groene Dag waar 55 Amersfoortse groene en duurzame organisaties zich presenteerden. Wij danken iedereen die er was en ons hielp, in het bijzonder Dien!, EIS, IVN, KNNV, Samenspel-Natuurlijk, en de projectgroep Amersfoort Groene Stad.

 

 

 

Groene organisaties...

Ruim 40 groene verenigingen, organisaties en netwerken organiseerden 261 lezingen, cursussen en bijeenkomsten in Het Groene Huis. Onderwerpen waren o.a. amfibieën, insecten, tuininrichting, de klimaatbestendige stad en Landgoed Schothorst.

 

 

 

...voor groene burgers

De activiteiten vergroten de kennis en het draagvlak bij bewoners om zo ook meer actieve burgers (kracht van de stad) te krijgen. Afgelopen jaar ontstond het netwerk Operatie Steenbreek (klimaatbestendige stad) en startte het IVN met het opleiden van 30 natuurgidsen.

 

 

 

Bezoekerscentrum

Het Groene Huis is in 2016 ingericht en tot leven gekomen. Het gebouw is duurzaam gebouwd en grotendeels circulair ingericht. Een speciale film, expositiebakken en speurtochten vertellen dát verhaal en dat van de vier landschappen in en om Amersfoort. Op een goede zondag komen er zo'n 150 bezoekers

 

 

 

Basisonderwijs...

Amersfoortse basisscholen:
- kwamen met 298 klassen voor een les op het landgoed of het middeleeuws erf
- leenden 595 leskisten over natuur en duurzaamheid
- haalden met 124 pakketten natuur in de klas

 

 

... meer basisonderwijs

- IVN Amersfoort startte met het opleiden van 20 natuurouders
- 033Groen en SamenwerkStad helpen 4 scholen in de Werkplaats Groene Schoolpleinen
-  het CNME verzorgde een cursus voor 7 leerkrachten die NME-coördinator op hun school zijn geworden
- 175 klassen bezochten een (kinder)boerderij

 

 

 

 

Voortgezet onderwijs...

860 leerlingen van het voortgezet onderwijs (VO) deden veldwerk op Landgoed Schothorst.
26 leerlingen leerden meer over afval als grondstof met Het Groene Huis als voorbeeld

 

 

 

Meer voortgezet onderwijs

Docenten van 9 VO-scholen kwamen naar de VO-Inspiratie middag en maakten kennis met elkaar, met lokale groene en duurzame initiatieven, het CNME en Het Groene Huis.12 leerlingen deden in 2016 mee met de wedstrijd "Duurzame profielwerkstukken" een initiatief van de Rotary Amersfoort. Het werkstuk over Tiny Houses won bij het VWO.

 

Ecologisch beheer

De gemeente Amersfoort beheert Landgoed Schothorst. Vrijwilligers en deelnemers van het project sociale activering werken mee aan het ecologisch beheer van de houtwallen, poelen en tuinen. Met succes: in 2016 telden we 1013 amfibieën en dit voorjaar 7 hazen en 21 konijnen.

 

 

 

 

Veldwerk en onderzoek

We kunnen de natuur in en om Amersfoort alleen beschermen als we weten welke soorten waar leven. Landelijke en lokale kenners voeren daarvoor in het veld inventarisaties uit. Zij publiceren de resultaten in de serie Natuur, landschap en milieu van Amersfoort. In 2016 verschenen rapporten over de Paardenwed en Bokkeduinen. 
 

 

 

Vrijwilligers

In en om Het Groene Huis zijn veel vrijwilligers actief. Veel van hen zijn actief vanuit één van de vele Amersfoortse groene groepen en verenigingen. Daarnaast heeft het CNME 20 vrijwilligers in de buitenploeg, 20 vrijwilligers bij de balie, voor communicatie en/of educatie en vier voerkinderen. De Sibbe- en Vikingengroep, die op het middeleeuws erf actief zijn, telt zo'n 25 vrijwilligers.

 

 

 

Sociale activering

Drie ochtenden in de week werkt een groep van 8 tot 12 deelnemers samen met de andere vrijwilligers op het landgoed en het middeleeuws erf. Zij zijn doorverwezen vanuit de afdeling Arbeidsintegratie. In 2016 stroomden 10 deelnemers door naar een betaalde of vrijwillige baan elders.
Ook 5 bewoners van zorginstelling Kwintes en hun begeleider helpen een middag in de week om het middeleeuws erf netjes te houden

 

 

 

Boerderijdieren van de Brinkhorst

In de weilanden rond Het Groene Huis grazen schapen en landgeiten van de Brinkhorst. De Brinkhorst neemt de gemeente de zorg uit handen en ze krijgen daar extra weidegrond voor terug. Tot volle tevredenheid, ook van bezoekers. Want zeker in het voorjaar zorgen de dieren voor extra leven in de brouwerij

 

 

 

Kinderfeestjes

36 Kinderen vierden hun verjaardag op Landgoed Schothorst met een speurtocht van het CNME of op het Middeleeuws Erf. Zij namen 200 vriendjes en vriendinnetjes mee. De meeste kinderen gingen "Op zoek naar de Uil"
 

 

 

 

De Groenvisie

Op 25 juni werd de concept Groenvisie voor Amersfoort in Het Groene Huis voorgelegd aan de stad, om daarna aangeboden te worden aan de gemeenteraad. Daarmee was de stad klaar met het schrijven van de visie. Én klaar om met de genoemde ideeën en initiatieven aan de slag te gaan. Een van de genoemde pijlers is Het Groene Huis.

 

 

Het Groencafé

Het Groencafé is genoemd in de groenvisie en is door  mensen van Groei&Bloei, de Nieuwe Graanschuur, IVN, KNNV, Samenspel-Natuurlijk en CNME opgepakt. Elke laatste woensdag van de maand van 17:00 tot 19:00 uur ontmoeten Amersfoorters die de stad een groen hart toedragen elkaar in Het Groene Huis.

 

 

 

 

Jaarverslaag in pdf.