plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Handboek openbare ruimte

 *dit is een test *

Het handboek inrichting Openbare Ruimte gaat over werken in de openbare ruimte in Amersfoort. Hierin lees je hoe we opgavegericht werken. 

De komende jaren staan we voor grote opgaven:

"We willen een openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeten en bewegen en die bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit...

...Ze is overzichtelijk, herkenbaar en eigen. Een uitnodigende openbare ruimte met een grote gebruiks- en belevingswaarde draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners."

(Citaat uit de omgevingsvisie)

 

Daarom werken we niet langer per straat aan herinrichtingen, maar maken plannen per wijk.

Het handboek kwaliteit openbare ruimte (2007) laat per gebied zien welke kwaliteit we nastreven. 

Deze website is een nieuwe dynamische gebiedsgerichte update .

Ook het materialenboek (2007) vernieuwen we in het  ontwerp en materialisatie van de openbare ruimte. 

 

 

 

 

 

terug >>