plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Handboek openbare ruimte

 *dit is een test *

Het handboek inrichting Openbare Ruimte gaat over werken in de openbare ruimte in Amersfoort. 

Het handboek kwaliteit openbare ruimte laat zien per gebied welke kwaliteit we nasteven.

 

We werken opgavegericht en gebiedsgericht. We kiezen voor een overzichtelijk, herkenbaar eigen ontwerp en –materialisatie van de openbare ruimte.

 

 

"We willen een openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeten en bewegen en die bijdraagt aan klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Openbaar groen moet goed bereikbaar zijn voor onze inwoners. Binnenstedelijk groen in de wijken op ca. 5 a 10 minuten lopen) en robuuster groen (park en bos) binnen een afstand van ca. 10 minuten fietsen.

De openbare ruimte is de ruimte om elkaar te ontmoeten, zo kan deze ruimte bijdragen aan het gevoel van veiligheid.

Ze is overzichtelijk, herkenbaar en eigen. Een uitnodigende openbare ruimte met een grote gebruiks- en belevingswaarde draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners."

(Citaat uit de omgevingsvisie)

 

 

 

 

Klik op de kaart voor jouw wijk

 

terug >>