plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Groenvisie Amersfoort

Voorkant Groenvisie Schema Groenvisie DIN Uitvoering Groenvisie

Op 8 november 2016 heeft de gemeenteraad van Amersfoort de Groenvisie Amersfoort 2030 "Samen maken we de stad groener" vastgesteld als een visie op groen en water die kan bijdragen aan de kwaliteit van de groenstructuur van Amersfoort. In juni 2016 was deze al door de stad vastgesteld. De Groenvisie geeft aan wat we de komende vijftien jaar willen bereiken en welke acties en maatregelen zijn daarvoor nodig.

 

 

De Groenvisie biedt handvatten voor zowel de gemeente als bewoners en organisaties die aan de slag zijn met het groen in de stad. Het is ook één van de afwegingskaders die gebruikt moeten worden, samen met andere visies en sectorale plannen, bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van wegen, woningbouw, herstructurering, etc.

Bewoners en raadsleden namen het initiatief om een Groenvisie voor Amersfoort te maken en deze met betrokken inwoners, belangengroepen, bedrijven, raadsleden, groenexperts, wethouders en ambtenaren samengesteld.

 

Groener Amersfoort

Amersfoorters schreven samen een Groenvisie. Het proces: Drie raadsleden en drie burgers namen het initiatief, zeventig andere burgers kwamen in beweging. Het resultaat: een mix van inspirerende dromen en concrete voorstellen. Conclusie: Amersfoort is al een groene stad, maar het kan nog een tikje groener.

En dan: Aan de slag! Met deze overkoepelende visie op groen en water kan werkelijk iedereen aan de slag. De gemeente is aan zet, allerlei vrijwilligersgroepen en natuurminnende burgers kunnen aan het werk. De bewoners, bedrijven, organisaties en de gemeente weten elkaar te vinden en elkaar te stimuleren en ondersteunen. In november 2018 heeft de gemeenteraad uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld voor uitvoeren van de Groenvisie.