U bent hier

Groenkaart

In 2016 stelden betrokken bewoners en de gemeente samen de Groenvisie op voor het groen van Amersfoort. Om de uitvoering van de Groenvisie te ondersteunen werken we aan een Groen(structuur)kaart. Één kaart met daarop al het groen, met waarden, doelstellingen en ambities. De eerste concepten zijn gereed: een samenstelling van bestaande kaarten en beleid, verschillende soorten groen én met ambities en opgaven.

 

De Groenkaart: een versie in drie delen

De Groenkaart geeft het groen in de stad weer. Uiteindelijk komt er een digitale kaart die het mogelijk maakt verschillende kaartlagen aan en uit te zetten. Voor nu kunnen we u alleen een aantal "traditionele" kaarten laten zien. Dat zijn er drie.

 

Op de eerste, de concept-groenkaart staan het stadsgroen (donkergroen),  de belangrijkste bomenlanen (lichtgroen) en het buurtgroen (roodbruin). Stadsgroen en Buurtgroen hebben beide een groene bestemming in het bestemmingsplan. Dit verandert niet. Het verschil tussen stadsgroen en buurtgroen is vooral een verschil in participatie en invloed. Kort gezegd: ideeën die bewoners hebben voor het Stadsgroen moeten passen bij de gemeentelijke ambities en doelstellingen die aan die plek gekoppeld zijn.  In buurtgroen hebben buurtbewoners en -gebruikers invloed op de doelstellingen en kunnen zij met de gemeente bepalen hoe het groen eruit moet zien.

 

Op de tweede concept-kaart is al het bestaande beleid en Monumenten in één kaart gezet.

 

Op de derde concept-kaart staan ambities die we hebben met het groen in Amersfoort. Voor een deel zijn die al in uitvoering, een deel is vastgelegd in beleid en een deel is nog in een heel pril stadium.

 

Deze kaarten zijn op 20 februari 2019 gepresenteerd in Het Groene Huis. Samen met een lijst met veel gestelde vragen. staat uw vraag er niet bij? Laat het ons dan weten via groenestad@amersfoort.nl .

 

Hoe verder

De Groenkaart is nog niet af. Nu inventariseren we welke waarde(n) het belangrijkste is/zijn voor het beheer, onderhoud en gebruik van het gebied. Dit resultaat presenteerden we op 4 december 2019.

Het is ook nog mogelijk om het kaartbeeld aan te passen: Mist u iets op de groenkaart? Of staat er iets teveel op? Wilt u dit dan doorgeven bij één van de medewerkers van de gemeente? Mailen kan naar groenestad@amersfoort.nl

 

Wat er aan vooraf ging?

Om de kaart voor heel Amersfoort te maken oefenden we in de wijk Schothorst. Eind juni 2018 fietsten we met de Groene Raad Schothorst door het groen van Schothorst. Eind september 2018 bogen we ons over de kaarten in het Groene Huis, toen hebben zich ook een paar mensen opgegeven voor de werkgroep. Uit gesprekken bleek dat de groenwaarden uit de Bomenleidraad prima bruikbaar zijn voor de Groenkaart. De Bomenleidraad gaat uit van 6 waarden: biodiversiteit, klimaat, gebruik en beleving, landschap en structuur, cultuurhistorie en boomwaarde. Typisch voor Stadsgroen is dat het vaak vele waarden heeft, die brengen we straks in beeld op de Groenkaart. Het groen dichtbij huis noemen we Buurtgroen. Hier werkt de buurt samen aan groene meerwaarde. 

 

Documenten pilot Schothorst:

 

Documenten atlas

De ambitiekaart versie december 2019