plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Groen compensatiebeleid

De stad Amersfoort wil in de toekomst gezond, groen en slim groeien. Maar wanneer groei je groen? Hoe doe je dat? Hoe ga je om met het bestaande groen? En als het bestaande groen toch ruimte moet maken voor nieuwe ontwikkelingen, hoe kun je dat dan integreren of compenseren? En wanneer is dat voldoende: kwalitatief en kwantitatief? Hier moet het nieuwe groencompensatiebeleid antwoord op geven. Het beleid moet gebruikt kunnen worden voor alle ruimtelijke veranderingen: groot en klein.

 

Waarom groencompensatiebeleid?

Het formuleren van nieuw groencompensatiebeleid volgt uit de Groenvisie en de Toekomst Agenda Milieu.  Samen met o.a. de Groenkaart en de Bomenleidraad zorgt het compensatiebeleid voor behoud en versterking van de groene waarden van Amersfoort.

 

Als doelen voor de compensatie zijn genoemd:
•    Behoud en versterking van groene waarden
•    Vergroten biodiversiteit (kenmerkende plant- en diersoorten)
•    Transparante regels voor initiatiefnemers

 

Ook is al een aantal uitgangspunten benoemd. Zo moet de compensatie passen bij Amersfoort. De grootte van het project en de ingreep bepaalt hoeveel compensatie nodig is. De maatregelen richten zich op planten en dieren die in Amersfoort voorkomen. Dit verschilt per stadsdeel want de Berg is anders dan Nieuwland en anders dan Randenbroek.

 

In ontwikkelling

Het groencompensatiebeleid is in ontwikkeling. De gemeente heeft gesprekken gevoerd met woningcorporaties en projectontwikkelaars én er heeft in februari 2021 een stadsgesprek plaatsgevonden. Ook is gekeken wat er verder in Nederland wordt of is ontwikkeld op dit gebied. Uiteindelijk heeft Arcadis de opdracht gekregen om een praktisch groencompensatieinstrument te maken in excel. In november 2021 is het instrument al in een aantal voorbeeldsituaties uitgeprobeerd en wordt het verder aangescherpt. Op 2 februari wordt het instrument gepresenteerd en gedeeld met de stad. Naar verwachting neemt de raad eind februari een besluit over het groencompensatiebeleid.