U bent hier

Groen beleid

Bewoners en raadsleden hebben het initiatief genomen om een Groenvisie voor Amersfoort te maken. De initiatiefnemers willen de visie samen met betrokken inwoners, belangengroepen, bedrijven, raadsleden, groenexperts, wethouders en ambtenaren ontwikkelen.

 

In een integrale Groenvisie kunnen de thema’s groene inrichting en groenbeheer, water en bodem beter in samenhang worden behandeld. De stad kent nu meerdere problemen, zoals het verdwijnen van biodiversiteit en de versnippering van het bestaande groen. In een Groenvisie horen ook nieuwe thema’s thuis: stadslandbouw, klimaatbestendigheid, tijdelijk ruimtegebruik en zelfbeheer.

 

Amersfoort Beleidsvisie Groen Blauwe structuur