U bent hier

Lezing: Van wie is de natuur nu eigenlijk?

Datum: 
maandag 3 februari 2020 - 19:30 tot 21:30
Locatie: 
Bibliotheek Nijkerk
Adres: 
Frieswijkstraat 99 in Nijkerk
Prijs: 
€ 7,50

Van wie is de natuur? Voor het beantwoorden van deze vraag neemt Matthijs Schouten jou op maandag 3 februari mee naar diverse culturen en godsdiensten, waarin mensen zich verschillend verhouden tot hun leefomgeving.

 

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd waarin we ons ervan bewust werden hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken, is de houding die de mens naar de natuur inneemt een belangrijk thema van onderzoek geworden. Milieufilosofen brachten het begrip grondhouding naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. Vinden we dat we over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of een partner? Grondhoudingen verschillen tussen mensen onderling en ook tussen culturen en religies.

 

De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie tussen een grondhouding en de dagelijkse handelingspraktijk. Zo helpt Matthijs je met de lezing meer inzicht te geven in je eigen houding ten opzichte van de natuur. In deze tijden, waarin natuur en milieu zo onder druk staan, is deze lezing een must voor iedereen die deze aarde een warm hart toedraagt.

 

Matthijs is als ecoloog en natuurfilosoof werkzaam bij Staatsbosbeheer. Bovendien is hij hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. In 2018 bracht hij het boek:'Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief' uit. 

 

Aanmelden: 
verplicht