plattegrond Landgoed Schothorst
huur ruimtes

U bent hier

Groenvisie in Vogelvlucht Special GROENCOMPENSATIE

Datum: 
woensdag 2 februari 2022 - 19:30 tot 21:00
Locatie: 
Microsoft Team
Adres: 
Link volgt na aanmelding
Prijs: 
gratis
Op 2 februari ben je om 19.30 uur van harte welkom bij de online Groenvisie in Vogelvlucht Special over het Groencompensatiebeleid van Amersfoort. Het Groencompensatiebeleid is de laatste van de vier beleidsinstrumenten die -samen met de Bomenleidraad, de Groenkaart en Zelfbeheer in de openbare ruimte - vanuit de Groenvisie zijn ontwikkeld.
 
Net als andere steden gaat Amersfoort bij ruimtelijke ontwikkelingen gebruik maken van een puntensysteem voor groencompensatie en natuur inclusief bouwen. Tijdens de komende Groenvisie in Vogelvlucht Special nemen we het puntensysteem stap voor stap met je door. Vanaf het besluit om groencompensatie te ontwikkelen tot de manier waarop het wij het in Amersfoortin gaan zetten. Ben je erbij? Meld je dan snel aan.
 
Aanmelden
 
De avond begint om 19.30 uur, duurt tot 21.00 uur en vindt online plaats in Microsoft Teams. Aanmelden kan tot 31 januari via groenestad@amersfoort.nl. Je ontvangt dan 1 februari een bevestiging met een link waarmee je kunt inloggen in Microsoft Teams. De informatie die is gedeeld komt na afloop op de site van Het Groene Huis. De bijeenkomst zelf wordt niet opgenomen.
 
Programma
 
19.20 Mogelijkheid om in te loggen in Microsoft Teams
 
19.30 Welkom door Ilona Heidotting
Doel van de avond, wie zijn er vanavond, programma, spelregels voor online vergaderen
 
19.40 Achtergrond Groencompensatiebeleid en hoe het wordt vastgesteld
Vraaggesprek met Dorien Roubos, stadsecoloog bij de gemeente Amersfoort.
 
19.50 Het puntensysteem voor groencompensatie en natuur inclusief bouwen
Wat is het, welke aannames zitten er achter en hoe werkt het; aan de hand van een algemeen voorbeeld. Presentatie door Robbert van Gool, ecoloog bij Arcadis Nederland B.V.
 
20.20 korte pauze
 
20.25 Toepassing van het puntensysteem voor groencompensatie en natuur inclusief bouwen in Amersfoort. Hoe is het instrument aangepast en hoe gaat de gemeente het inzetten?
Uitwerking voorbeelden door Houkje Hibma van Gemeente Amersfoort
 
20.40 Eventueel in meerdere groepen uiteen om reacties vanuit de deelnemers te verzamelen.
Wat valt op, welke zorgen en aandachtspunten hebben zij voor de toepassing van het instrument?
 
20.55 Gezamenlijke afsluiting 
 
 
Achtergrondinformatie
 
Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 22 februari 2022 een besluit over het groencompensatiebeleid. Dat beleid moet antwoord geven op belangrijke vragen over hoe we omgaan met het groen bij grote én kleine ruimtelijke veranderingen. Met als uiteindelijk doelen het behoud en de versterking van groene waarden, het vergroten van de biodiversiteit en transparante regels voor initiatiefnemers.
 
Amersfoort gaat daarbij een puntensysteem voor groencompensatie en natuur inclusief bouwen gebruiken. Dit puntensysteem helpt om te bepalen hoeveel groen er nu is, hoeveel groencompensatie er nodig is en welke type compensatie. Bijvoorbeeld een groen dak, nestkasten, bomen of een poel.
Aanmelden: 
Verplicht via groenestad@amersfoort.nl (tot 31 januari)