U bent hier

Bijeenkomst uitvoering groenvisie

Datum: 
woensdag 20 februari 2019 - 18:30 tot 21:00
Locatie: 
Het Groene Huis
Adres: 
Schothorsterlaan 21
Prijs: 
gratis
Een voorbeeld van een buurttuin (Zielhorst)

 

Vanaf dit jaar is er extra budget beschikbaar voor het verder vergroenen van de stad. Tijdens deze avond kunt u meedenken en meepraten over de projecten die daarvoor gerealiseerd gaan worden. Ook kunt u het nieuwste concept van de Groenkaart bijkijken. Vanaf 18.30 ligt de Groenkaart ter inzage en vanaf 19.00 begint de presentatie van de (potentiële) projecten.

 

 

 

Budget voor een groenere stad

De gemeenteraad stelt voor de periode 2019-2022 jaarlijks €500.000 (in totaal €2.000.000) extra beschikbaar. Met dit geld gaan we, samen met de bewoners, de stad verder vergroenen. We realiseren meer groen én kwalitatief beter groen. Groen dat bijdraagt aan de ecologische, recreatieve en klimaat adaptieve waarde van de stad. Voor een aantal projecten neemt de gemeente de leiding en betrekt zij (waar mogelijk) de stad. Voorbeelden hiervan zijn operatie steenbreek in de openbare ruimte, het uitbreiden van beplanting geschikt voor vogels en insecten en het stapsgewijs vergroenen van de schoolpleinen.

Daarnaast willen we ruimte geven aan de stad om projecten op te pakken. Hiervoor hebben we jaarlijks €100.000 (totaal €400.000) gereserveerd. In de bijeenkomst van 20 februari leggen we een selectie van ideeën uit de Groenvisie aan u voor. Welke groene ideeën moeten prioriteit krijgen? Welke andere ideeën zijn er nog? Wat en wie hebben we nodig voor de uitvoering? Wij horen het graag!

 

Concept Groenkaart

Tijdens de avond kunt u ook de concept Groenkaart bekijken. Hierop staat het Stadsgroen en Buurtgroen aangegeven en zijn de groene kansen en opgaven voor de stad in beeld gebracht.

Wilt u zich alvast voorbereiden? Dat kan. We hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet en er zijn concept-kaarten digitaal beschikbaar:

Veel gestelde vragen
Beleid Monumenten
Stadsgroen Buurtgroen
Ambities

 

Programma

18:30    inloop & ontvangst met inzage van de concept Groenkaart

19:00    start avond uitvoering groenvisie

21:00    afsluiting

 

De groenvisie

Bewoners en raadsleden namen in 2016 het initiatief om een Groenvisie voor Amersfoort te maken. Deze is samen met betrokken inwoners, belangengroepen, bedrijven, raadsleden, groenexperts, wethouders en ambtenaren opgesteld.